Netflix plant Gilmore Girls reboot

Netflix plant Gilmore Girls reboot

Nostalgisch naar kopjes koffie bij Luke's en vrijdagavonddiners? Netflix werkt aan een revival van Gilmore Girls.