Theater: Eenzame guerillastrijder

Theater: Eenzame guerillastrijder

Theater Zuidpool toont in 'Al te luide eenzaamheid' de schoonheid van een door wanhoop overvallen papierpletter die te goed beseft dat de industriële vooruitgang ook mentale achteruitgang betekent. En dus begraaft hij zich in zijn papier